PMSC | MBA
     
 

 

ISBN 979-83-7497-065-5

 

 

Rozwój zasobów ludzkich -

Teoria i praktyka

 

Redakcja:

Andrzej Różański

K. Peter Kuchinke

Ewa Bojar

 

 

Zawartość publikacji:

 

HRD: obszar badań

 

ANDRZEJ RÓŻAŃSKI:

Rozwój zasobów ludzkich – zarys problematyki.

 

K. PETER KUCHINKE:

Ewolucja rozwoju zasobów ludzkich jako obszaru praktyki w firmach oraz obszaru nauki i badań w uczelniach.

 

 

Rozwój organizacyjny

 

TOBY MARSHALL EGAN:

Rozwój organizacji: perspektywy, procesy i role zawodowe.

 

ANDREA D. ELLINGER, YU-LIN WANG, RAYNIKA J. TRENT, MICHAEL GRANT WOFFORD, YVONNE HOWARD, INSIK CHO, MARA E. FREJMAN, EUNJEE KIM, SOOYOUNG KIM, PATRICIA C. MCGLAUGHLIN, SEOK YOUNG OH, WAYNE L. SUTTON, BRAD WOOTEN:

Współczesne podejście do badań nad organizacją uczącą się: praktyczne wskazówki.

 

LESZEK PANASIEWICZ:

Rola kultury organizacyjnej w procesach organizacyjnego uczenia się i zarządzania wiedzą.

 

ANNA ZARĘBSKA:

Zarządzanie przez wartości jako strategia motywacyjna w przedsiębiorstwie.

 

PRZEMYSŁAW STALICA:

Efektywne zarządzanie rozwojem zasobów ludzkich firmy – proces, odpowiedzialność, rola służb HR.

 

 

Rozwój kariery

 

STEVEN V. MANDERSCHEID, ALEXANDRE ARDICHVILI:

Model transferu umiejętności lidera.

 

DONNA E. DARE, JAMES A. LEACH:

Przygotowywanie przyszłych specjalistów zajmujących się rozwojem zasobów ludzkich: rola i znaczenie "Modelu kompetencji" z roku 1989.

 

ANNA RAKOWSKA:

Kompetencje menedżera przedsiębiorczej organizacji.

 

EWA BOJAR:

Decyzje sprawdzianem wiedzy, umiejętności i talentów menedżerskich.

 

GRZEGORZ FILIPOWICZ:

Wpływ zarządzania kompetencjami na rozwój organizacji w kontekście zarządzania talentami.

 

EWA SARZYŃSKA:

Adaptacja pracownika do zmieniających się warunków pracy.

 

 

Szkolenia, teoria i praktyka

 

SCOTT D. JOHNSON, ELIZABETH F. GATZ, DON HICKS:

Transfer technologii jako przedmiot nauczania.

 

SEUNG WON YOON:

Technologie służące uczeniu się i poprawie efektywności.

 

WENHAO DAVID HUANG, TRISTAN E. JOHNSON:

Innowacje na obszarze Rozwoju zasobów ludzkich w celu wykształcenia pracownika przyszłości: czego możemy się dowiedzieć z "gier na poważnie".

 

MARTA CZECHOWSKA-BIELUGA, EWA SARZYŃSKA:

Wybrane determinanty uczenia się dorosłych.

 

ANDRZEJ ANTOSZEK:

Tłumaczenia pisemne i konsekutywne w kontekście kompetencji zawodowych tłumacza międzynarodowych studiów podyplomowych.

 

 

 

.: kontakt :.