PSM | MBA
 

Poniższe materiały można przeglądać zarówno na komputerze poprzez stronę WWW, jak też na urządzeniach przenośnych (np. tabletach czy smartfonach) po zeskanowaniu odpowiedniego kodu QR.
 

ISBN: 978-83-63569-18-1

 


Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich


Magdalena Rzemieniak

Politechnika Lubelska, Lublin 2012

 

ISBN: 978-83-63569-10-5

 


Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych


Magdalena Rzemieniak, Katarzyna Kamińska

Politechnika Lubelska, Lublin 2012

 

ISBN: 978-83-63569-16-7

 


Zarządzanie operacyjne kosztami


Wiesław Janik

Politechnika Lubelska, Lublin 2012

 

ISBN: 978-83-62596-75-1

 


Rachunkowość zarządcza i controlling


Wiesław Janik, Maria Paździor

Politechnika Lubelska, Lublin 2012

 

ISBN: 978-83-62596-57-7

 


Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie


Wiesław Janik, Artur Paździor

Politechnika Lubelska, Lublin 2011

 

ISBN: 978-83-62596-21-8

 


Przedsiębiorczość - jak pozyskać kapitał


Artur Paździor

Politechnika Lubelska, Lublin 2011

 

ISBN: 978-83-8929-38-6

 


Podstawy mikro- i makroekonomii


Bogusław Ślusarczyk, Stanisław Ślusarczyk

Politechnika Lubelska, Lublin 2011

 

ISBN: 978-83-62596-16-4

 


Wizerunek biznesowy


Karolina Kowalska, Agata Łakoma, Barbara Szymoniuk

Politechnika Lubelska, Lublin 2011

 

ISBN: 978-83-8929-37-9

 


Mystery Shopping w budowaniu tożsamości organizacyjnej


Magdalena Rzemieniak, Ewa Tokarz

Politechnika Lubelska, Lublin 2011

 

ISBN: 979-83-7497-065-5

 


Rozwój zasobów ludzkich
Teoria i praktykaRedakcja:
Andrzej Różański, K. Peter Kuchinke, Ewa Bojar


Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2008


 


 
 
.: kontakt :.