PSM | MBA
 

Poniższe materiały można przeglądać zarówno na komputerze poprzez stronę WWW, jak też na urządzeniach przenośnych (np. tabletach czy smartfonach) po zeskanowaniu odpowiedniego kodu QR.
 

ISBN: 978-83-7947-302-1

 


Prawne aspekty podejmowania decyzji menedżerskich


Ewa Bojar, Matylda Bojar, Wiktor Bojar

Politechnika Lubelska, Lublin 2018

 

ISBN: 978-83-7947-198-0

 


Praktyka zarządzania wiedzą w obszarze rozwoju potencjału pracowniczego


Redakcja: Andrzej Różański, Ewa  Bojar

Politechnika Lubelska, Lublin 2016

 

ISBN: 978-83-7947-174-4

 


Controlling finansowy jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwami


Wiesław Janik, Maria Paździor

Politechnika Lubelska, Lublin 2015

 

ISBN: 978-83-7947-175-1

 


Zarządzanie wartością współczesnego przedsiębiorstwa


Artur Paździor

Politechnika Lubelska, Lublin 2015

 

ISBN: 978-83-7947-012-9

 


Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce


Mariusz Sobka

Politechnika Lubelska, Lublin 2014

 

ISBN: 78-83-7947-084-6

 


Finanse
Funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku finansowego, finanse publiczne przedsiębiorstw i gospodarstw domowychRedakcja: Artur Paździor

Politechnika Lubelska, Lublin 2014

 

ISBN: 978-83-7947-083-9

 


Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa


Wiesław Janik, Artur Paździor, Maria Paździor

Politechnika Lubelska, Lublin 2014

 

ISBN: 978-83-7947-099-0

 


Rozwój zasobów ludzkich w organizacji


Andrzej Różański

Politechnika Lubelska, Lublin 2014

 

ISBN: 978-83-63569-68-6

 


Ukryta przewaga
Kultura organizacyjna jako czynnik sukcesu współczesnych przedsiębiorstwLeszek Panasiewicz

Politechnika Lubelska, Lublin 2013

 

ISBN: 978-83-63569-88-4

 


Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja


Anna Żelazna-Blicharz

Politechnika Lubelska, Lublin 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wcześniejsze publikacje:


Marketing, reklama, promocja:
Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich
Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych
Wizerunek biznesowy
Mystery Shopping w budowaniu tożsamości organizacyjne

Ekonomia i finanse:
Zarządzanie operacyjne kosztami
Rachunkowość zarządcza i controlling
Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie
Przedsiębiorczość - jak pozyskać kapitał
Podstawy mikro- i makroekonomiiPrzejdź do strony z publikacjami 
 
.: kontakt :.