PMSC | MBA
 

 

Poniższe materiały można przeglądać zarówno na komputerze poprzez stronę WWW, jak też na urządzeniach przenośnych (np. tabletach czy smartfonach) po zeskanowaniu odpowiedniego kodu QR.


 

 

ISBN: 978-83-7947-198-0

 

Praktyka zarządzania wiedzą w obszarze rozwoju potencjału pracowniczego

Redakcja: Andrzej Różański, Ewa Bojar

Politechnika Lubelska, Lublin 2016


 

ISBN: 978-83-7947-174-4

 

Controlling finansowy jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwami 

Wiesław Janik, Maria Paździor

Politechnika Lubelska, Lublin 2015


 

ISBN: 978-83-7947-175-1

 

Zarządzanie wartością współczesnego przedsiębiorstwa

 
Artur Paździor

Politechnika Lubelska, Lublin 2015


 

ISBN: 978-83-7947-012-9

 

Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce

Mariusz Sobka

Politechnika Lubelska, Lublin 2014


 

ISBN: 978-83-7947-084-6

 

 

 

Finanse.
Funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku finansowego, finanse publiczne przedsiębiorstw i gospodarstw domowych
 
Redakcja: Artur Paździor

Politechnika Lubelska, Lublin 2014 

 

ISBN: 978-83-7947-083-9

 

 

 

Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 
Wiesław Janik, Artur Paździor, Maria Paździor
 
Politechnika Lubelska, Lublin 2014

   

 

 

ISBN: 978-83-7947-099-0

 

 

 

Rozwój zasobów ludzkich w organizacji
 
Andrzej Różański
 
Politechnika Lubelska, Lublin 2014
 

 

 

ISBN: 978-83-63569-68-6

 

Ukryta przewaga
Kultura organizacyjna jako czynnik sukcesu współczesnych przedsiębiorstw

 
Leszek Panasiewicz
 
Politechnika Lubelska, Lublin 2013 

ISBN: 978-83-63569-88-4

 

Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja
 
Anna Żelazna-Blicharz
 
Politechnika Lubelska, Lublin 2013
  

ISBN: 978-83-63569-18-1

 

 
Badania marketingowe
w podejmowaniu decyzji menedżerskich


Magdalena Rzemieniak

Politechnika Lubelska, Lublin 2012
 

 

ISBN: 978-83-63569-10-5

 

Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych
 
Magdalena Rzemieniak, Katarzyna Kamińska
 
Politechnika Lubelska, Lublin 2012
 

 

ISBN: 978-83-63569-16-7

 

Zarządzanie operacyjne kosztami
 
Wiesław Janik
 
Politechnika Lubelska, Lublin 2012
 

 

ISBN: 978-83-62596-75-1

 

Rachunkowość zarządcza i controlling
 
Wiesław Janik, Maria Paździor
 
Politechnika Lubelska, Lublin 2012
 

 

ISBN: 978-83-62596-57-7

 

Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie
 
Wiesław Janik, Artur Paździor
 
Politechnika Lubelska, Lublin 2011
 

 

ISBN: 978-83-62596-21-8

 

Przedsiębiorczość - jak pozyskać kapitał
 
Artur Paździor
 
Politechnika Lubelska, Lublin 2011
 

 

ISBN: 978-83-8929-38-6

 

Podstawy mikro- i makroekonomii
 
Bogusław Ślusarczyk, Stanisław Ślusarczyk
 
Politechnika Lubelska, Lublin 2011
 

 

ISBN: 978-83-62596-16-4

 

Wizerunek biznesowy
 
Karolina Kowalska, Agata Łakoma, Barbara Szymoniuk
 
Politechnika Lubelska, Lublin 2011
 

 

ISBN: 978-83-8929-37-9

 

Mystery Shopping w budowaniu tożsamości organizacyjnej
 
Magdalena Rzemieniak, Ewa Tokarz
 
Politechnika Lubelska, Lublin 2011
 

 

ISBN: 979-83-7497-065-5

 

Rozwój zasobów ludzkich
Teoria i praktyka

 
Redakcja:
Andrzej Różański, K. Peter Kuchinke, Ewa Bojar
 
Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2008
 
zobacz zawartość publikacji