PSM | MBA
 

Poniższą publikację można przeglądać zarówno na komputerze poprzez stronę WWW, jak też na urządzeniach przenośnych (np. tabletach czy smartfonach) po zeskanowaniu kodu QR.

Powrót do listy publikacji ...
 

ISBN: 978-83-7947-302-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prawne aspekty podejmowania decyzji menedżerskich

Ewa Bojar, Matylda Bojar, Wiktor Bojar

Politechnika Lubelska, Lublin 2012


 
   


Zawartość publikacji:

1. Podejmowanie decyzji menedżerskich

1.1. Pojęcie decyzji i decydenta
1.2. Kryteria klasyfikacji decyzji
1.3. Poziomy podejmowania decyzji
1.4. Etapy podejmowania decyzji
1.5. Pułapki decyzyjne
1.6. Skuteczność decyzyjna menedżera


2. Decyzje o wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej

2.1. Działalność gospodarcza – definicje
2.2. Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa
2.3. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej
2.4. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych


3. Decyzje o wyborze źródła finansowania działalności gospodarczej

3.1. Pojęcie franchisingu
3.2. Zalety i wady franchisingu
3.3. Joint venture – wspólne przedsięwzięcia
3.4. Leasing


4. Decyzje o wyborze nazwy przedsiębiorstwa, znaków towarowych oraz w posługiwaniu się reklamą

4.1. Firma przedsiębiorcy
4.2. Znaki towarowe i usługowe
4.3. Rejestracja znaków towarowych w innych krajach
4.4. Oznaczenia geograficzne produktów
4.5. Ochrona znaków towarowych i oznaczeń geograficznych


5. Prawne ograniczenia dotyczące promocji i reklamy

5.1. Definicje reklamy
5.2. Reklama w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
5.3. Ogólne wymagania dotyczące handlowych przekazów audiowizualnych i reklama prasowa
5.4. Szczególne ograniczenia prawne i etyczne w reklamie
5.5. Reklama wolnych zawodów
5.6. Sponsoring
5.7 Spam


Powrót do listy publikacji ...