PROGRAM

WARUNKI PRZYJĘCIA

DYPLOM

OPŁATY

KONTAKT

OGŁOSZENIA

OPINIE ABSOLWENTÓW

 

 

 

 

 


 

  

 

Do pobrania:

UWAGA:

Zgodnie z § 15 ust. 7 Regulaminu studiów podyplomowych w Politechnice Lubelskiej, słuchacz który nie osiągnął efektów kształcenia określonych w programie kształcenia oraz/albo nie złożył pracy końcowej w terminie 3 miesięcy od zakończenia zajęć, zostaje skreślony z listy słuchaczy studiów podyplomowych.

 

Ogłoszenia dla studentów


 

 

Pobierz plan zajęć dla grupy MBA-41 w semestrze 2 (plik PDF)

 

lub

zeskanuj poniższy kod w celu pobrania planu na smartfon, tablet albo inne urządzenie przenośne:

 

 

 

 

Pobierz plan zajęć dla grupy MBA-42 w semestrze 2 (plik PDF)

 

lub

zeskanuj poniższy kod w celu pobrania planu na smartfon, tablet albo inne urządzenie przenośne:

 

 

 

     

.: kontakt :.