PROGRAM

WARUNKI PRZYJĘCIA

DYPLOM

OPŁATY

KONTAKT

OGŁOSZENIA

OPINIE ABSOLWENTÓW

 

 

 

 

 


 

  

 

Do pobrania:

UWAGA:

Zgodnie z § 15 ust. 7 Regulaminu studiów podyplomowych w Politechnice Lubelskiej, słuchacz który nie osiągnął efektów kształcenia określonych w programie kształcenia oraz/albo nie złożył pracy końcowej w terminie 3 miesięcy od zakończenia zajęć, zostaje skreślony z listy słuchaczy studiów podyplomowych.

 

Ogłoszenia dla studentów


 

 

Pobierz plan zajęć dla grupy MBA-43 w semestrze 1 (plik PDF)

 

lub

zeskanuj poniższy kod w celu pobrania planu na smartfon, tablet albo inne internetowe urządzenie przenośne (MID):

 

 

 

 

Pobierz plan zajęć dla grupy MBA-44 w semestrze 1 (plik PDF)

 

lub

zeskanuj poniższy kod w celu pobrania planu na smartfon, tablet albo inne internetowe urządzenie przenośne (MID):

 

 

 

 

 

.: kontakt :.