PROGRAM

WARUNKI PRZYJĘCIA

OPŁATY

KONTAKT

OGŁOSZENIA

 

 

 

Podczas jednej z ceremonii ukończenia studiów - gratulacje absolwentom składa Daniel Fried, Ambasador USA w Polsce oraz prof. Robert Nelson.

 

 

 

 

Uzyskiwane dyplomy


 

 

MBA Politechniki Lubelskiej - program podstawowy

 

 

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration, wydane przez Politechnikę Lubelską - zgodnie z wymogami i wzorem ustalonym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

oraz

  • Dyplom MBA Politechniki Lubelskiej.

 

 

 

Program rozszerzony - University of Minnesota

  • Dyplom ukończenia Polsko-Amerykańskiego Programu MBA organizowanego przez Politechnikę Lubelską we współpracy z University of Minnesota (dyplom wydawany jest przez Politechnikę Lubelską w języku angielskim).

  • Certificate of Professional Development in Human Resource Development and Marketing Education wydany przez Department of Organizational Leadership, Policy, and Development, University of Minnesota.

 
 

 

 
 

.: kontakt :.