PROGRAM

DYPLOM

OPŁATY

KONTAKT

OGŁOSZENIA

OPINIE ABSOLWENTÓW

 

 

 

 

 


 Wymagania stawiane kandydatom


 

 

MBA Politechniki Lubelskiej - program podstawowy

 

Warunki przyjęcia na studia:

  • ukończone studia wyższe na poziomie magisterskim,

  • ukończone co najmniej roczne studia podyplomowe o kierunku menedżerskim – wymóg ten nie dotyczy absolwentów studiów ekonomicznych oraz innych kierunków studiów magisterskich o profilu menedżerskim,

  •  co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy zawodowej, oraz

  • dokonanie pierwszej raty opłaty za studia.

 

UWAGA:

 

Kandydaci, którzy nie ukończyli co najmniej rocznych studiów podyplomowych o kierunku menedżerskim, a nie są absolwentami studiów ekonomicznych lub innych kierunków studiów o profilu menedżerskim, nie mogą zostać przyjęci na dwusemestralne uzupełniające studia MBA.

Osobom tym polecamy dwusemestralne studia Postgraduate Management Studies Certificate (PMSC) - jest to pierwszy rok studiów Master of Business Administration w Politechnice Lubelskiej.

 

 

Wymagane dokumenty:  

  • prawidłowo wypełniony formularz aplikacyjny,

  • odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra (lub magistra inżyniera),

  • 2 fotografie formatu legitymacyjnego (3,7 cm x 5,2 cm),

  • dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za studia (kopia przelewu, przekazu itp.) – wpłata podlega zwrotowi w przypadku niezakwalifikowania kandydata.

 

 

 

 

 

Rozszerzony program MBA - University of Minnesota

 

 

Warunki przyjęcia:

  • ukończony podstawowy program MBA w Politechnice lubelskiej,

  • uiszczenie jednorazowej opłaty za udział w programie.

 

UWAGA:

Osoby spełniające wymagania proszone są o składanie aplikacji do dnia 30 listopada 2018 roku.

Warunkiem uruchomienia jest zebranie odpowiedniej liczby studentów.

 

 

 

 

 

Wypełniony formularz wraz dowodem uiszczenia opłaty za uczestnictwo w zajęciach programu rozszerzonego Master of Business Administration należy złożyć w sekretariacie Katedry Finansów i Rachunkowości, u pani Violetty Pawełczak (pok. 235).

 


.: kontakt :.