PROGRAM

WARUNKI PRZYJĘCIA

DYPLOM

OPŁATY

KONTAKT

OGŁOSZENIA

OPINIE ABSOLWENTÓW

 

 

 

 

 


 Opłaty za studia


 

 

MBA Politechniki Lubelskiej - program podstawowy:

 

Opłata za program podstawowy uzupełniających studiów Master of Business Administration Politechniki Lubelskiej, obejmujący 2 semestry (300 godzin zajęć) wynosi 5.400 złotych.

 

Opłata może być uiszczana jednorazowo lub w 2 ratach w niżej określonych wysokościach i terminach:

 

 

   Studenci rozpoczynający studia w październiku 2018 roku:
   

  1.400,- złotych :

wraz ze złożeniem dokumentów aplikacyjnych (dowód zapłaty należy dołączyć do składanych dokumentów aplikacyjnych).

  4.000,- złotych :

do dnia 15 października 2018 roku

 

UWAGA: Uiszczenie pierwszej raty opłaty za studia jest warunkiem rozpoczęcia procedury kwalifikacyjnej, opłata podlega zwrotowi w przypadku niezakwalifikowania kandydata przez Komisję Kwalifikacyjną.

 

O dokładnym terminie rozpoczęcia zajęć wszyscy studenci informowani są indywidualnie.

 

Wszelkie opłaty za program podstawowy należy uiszczać przelewem (przekazem) na rachunek Politechniki Lubelskiej: 

 

Bank Pekao SA O/Lublin

Nr rachunku:

78 1240 5497 1111 0000 5006 2364

SWIFT: PKOPPLPW

z dopiskiem: MBA

 

 

Rozszerzony program MBA -

University of Minnesota:

 

   

  1.100,- USD :

Opłata jednorazowa, należy ją wnieść wraz ze złożeniem dokumentów aplikacyjnych -

dowód zapłaty należy dołączyć do składanych dokumentów aplikacyjnych.

 

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie odpowiedniej liczby chętnych. W przypadku niezebrania minimalnej liczby słuchaczy, opłata zwracana jest w całości.

O dokładnym terminie rozpoczęcia zajęć wszyscy studenci informowani są indywidualnie.

Liczba miejsc w grupach ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Opłata obejmuje koszt udziału w zajęciach, materiały dydaktyczne dla studentów, koszt wydania dyplomów oraz opłatę rejestracyjną.

Opłatę za program rozszerzony należy wnosić w dolarach USA na rachunek Politechniki Lubelskiej: 

 

Bank Polska Kasa Opieki SA

III Oddział w Lublinie

Nr rachunku:

85 1240 2382 1787 0010 3664 7742

SWIFT: PKOPPLPW

 

UWAGA:

Słuchacze, za których opłatę za udział w zajęciach programu rozszerzonego MBA wpłaca firma, powinni przesłać na adres e.krzysiak@pollub.pl następujące informacje potrzebne do wystawienia faktury:

  • firma,

  • dokładny adres,

  • NIP,

  • imię i nazwisko słuchacza, którego wpłata dotyczy.

     

.: kontakt :.