PROGRAM

WARUNKI PRZYJĘCIA

DYPLOM

OPŁATY

KONTAKT

KOMUNIKATY

OPINIE ABSOLWENTÓW

 

 

 

 

 


Zasady składania dokumentów aplikacyjnych


 

  

MBA Politechniki Lubelskiej - program podstawowy:

 

 

 

Formularz aplikacyjny wypełnia się przez wpisanie w oznaczonych prostokątną ramką polach odpowiednich danych.
 
Następnie wypełniony formularz należy wydrukować, opatrzyć własnoręcznym podpisem i złożyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów oraz dowodem uiszczenia opłaty wpisowej w sekretariacie Katedry Ekonomii i Zarządzania Gospodarką, przy ul. Nadbystrzyckiej 38, pok. 241 lub u pani mgr inż. Violetty Pawełczak w pok. 235 (II p.).

Dokumenty aplikacyjne można również przesłać listem (najlepiej poleconym) na adres:  

Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką

ul. Nadbystrzycka 38

20-618 Lublin

 

 

UWAGA:

Dokumenty bez dowodu uiszczenia opłaty wpisowej nie będą rozpatrywane.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W celu przyspieszenia procesu rekrutacji, wypełniony formularz prosimy przesłać również pocztą elektroniczną na adres:

mba@pollub.pl

 

Aby pobrać formularz aplikacyjny należy zaakceptować powyższe zasady procesu rekrutacji.

  

 

 

   

     

Rozszerzony program MBA -
University of Minnesota:

 

 

 

Rekrutacja studentów na rozszerzony program Master of Business Administration rozpoczyna się po zakończeniu pierwszego semestru programu podstawowego.

Warunkiem uruchomienia jest zebranie odpowiedniej liczby studentów.

Formularz aplikacyjny jest dostępny w sekretariacie Katedry Finansów i Rachunkowości, Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38 (pok. 235) lub w zakładce warunki przyjęcia.

 

 

.: kontakt :.