WARUNKI PRZYJĘCIA

DYPLOM

OPŁATY

KONTAKT

OGŁOSZENIA

 

 

 

 

 

Program studiów
 

Roczny program uzupełniających studiów Master of Business Administration Politechniki Lubelskiej realizowany jest na podbudowie oferowanych przez Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej podyplomowych studiów menedżerskich i skierowany jest do kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla.

Program studiów MBA został opracowany i dostosowany do oczekiwań rynku tak, aby umożliwić osobom o różnych profilach wykształcenia uzupełnienie kwalifikacji oraz zdobycie najnowszej, praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania.

W trakcie studiów słuchacze będą mogli wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę o najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zarządzania, a także poznają najnowsze trendy w gospodarce międzynarodowej.

 

Metodologia zajęć

Zajęcia prowadzone są w grupie ok. 30 osób. Ćwiczenia prowadzone są również w mniejszych grupach i podgrupach. W procesie dydaktycznym szeroko stosowane są aktywne metody nauczania, nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz programy komputerowe do symulacji i gier symulacyjnych (Marketplace).

Systematycznie studiowane i wszechstronnie analizowane opisy przypadków konkretnych firm pozwalają na konfrontację wiedzy teoretycznej z realnymi doświadczeniami polskich i zagranicznych firm.

Prowadzone są ćwiczenia indywidualne oraz w grupach, a także realizacje projektów indywidualnych i grupowych.

 

Kandydaci mogą wybrać dwie opcje studiów:

Program podstawowy (300 godzin zajęć, dwa semestry) prowadzony przez wykładowców Politechniki Lubelskiej i innych krajowych uczelni oraz praktyków życia gospodarczego.

Bloki tematyczne:

 • Budowanie zespołów - 24 godz.

 • Rachunkowość zarządcza i controlling - 24 godz.

 • Strategiczne zarządzanie finansami - 24 godz.

 • Gra menedżerska Marketplace - 30 godz.

 • Zarządzanie zmianą - 24 godz.

 • Finanse międzynarodowe - 24 godz.

 • Prawo Unii Europejskiej - 24 godz.

 • Podstawy makro i mikroekonomii - 24 godz.

 • Zarządzanie jakością - 24 godz.

 • Zarządzanie rozwojem regionalnym - 24 godz.

 • Transfer Technologii - 24 godz.

 • Logistyka - 24 godz.

 • Grupowe konsultacje z promotorem - 6 godz. (grupy max. 5 osób)

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, w cyklu dwudniowych sesji weekendowych. Przewidujemy 1-3 sesje w miesiącu (średnio dwie). Przewidziane są również konsultacje indywidualne i grupowe z opiekunami prac dyplomowych w wymiarze niezbędnym do przygotowania projektu dyplomowego.

Gra menedżerska Marketplace realizowana jest online przez internet w systemie e-learning.

 

Program rozszerzony (dodatkowo 48 godzin zajęć, tzw. trzeci semestr) realizowany jest przez wykładowców University of Minnesota.

Zajęcia odbywają się w języku angielskim i są tłumaczone na język polski. Również otrzymywane przez słuchaczy materiały dydaktyczne tłumaczone są na język polski.


.: kontakt :.