INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM

WARUNKI PRZYJĘCIA

OPŁATY

KONTAKT

KOMUNIKATY

 

 

 

Informacje ogólne o studiach


 

Polsko-amerykańskie menedżerskie studia podyplomowe Postgraduate Management Studies przygotowują menedżerów w specjalnościach: zarządzanie i marketing (ZiM) oraz zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL).

Absolwenci tych studiów mogą kontynuować naukę na rocznych uzupełniających studiach Master of Business Administration (MBA), prowadzonych również we współpracy z University of Minnesota (USA). W najnowszym światowym rankungu w grupie uniwersytetów kształcących w zakresie ekonomii i biznesu University of Minnesota zajmuje 11. pozycję - Academic Ranking of World Universities in Economics / Business - 2015.

 

 

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.

Program podstawowy realizowany jest głównie przez wykładowców Politechniki Lubelskiej oraz praktyków życia gospodarczego.

Program rozszerzony realizowany jest przez wykładowców University of Minnesota.

Na zajęciach z wykładowcami zagranicznymi zapewniamy tłumaczenie.

Studenci otrzymują materiały dydaktyczne w języku polskim.

 

Czas trwania studiów

Program podstawowy w specjalnościach zarządzanie i marketing oraz zarządzanie zasobami ludzkimi trwa dwa semestry (192 godziny), natomiast w specjalności zarządzanie produkcją - 208 godzin.

Program rozszerzony realizowany przez uczelnię amerykańską obejmuje dodatkowo 48 godzin zajęć.

Program rozszerzony realizowany jest po zakończeniu programu podstawowego w okresie około wakacyjnym (od połowy czerwca do połowy lipca lub/i we wrześniu). Przeprowadzana jest odrębna kwalifikacja studentów.

Studenci uczestniczą w 2-3 dniowych sesjach, średnio dwa razy w miesiącu. Jednodniowa sesja obejmuje osiem godzin zajęć lekcyjnych (wykłady, ćwiczenia, laboratoria).

 

 

Absolwenci programu podstawowego otrzymują:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Lubelskiej w specjalności zarządzanie i marketing lub zarządzanie zasobami ludzkimi,

Absolwenci programu rozszerzonego oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych otrzymują dodatkowo:

  • Certificate of Professional Development in Human Resource Development and Marketing Education wydany przez Department of Organizational Leadership, Policy, and Development, University of Minnesota.

 

 
 

 

 
 

.: kontakt :.