INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM

WARUNKI PRZYJĘCIA

OPŁATY

KONTAKT

KOMUNIKATY


 

 

 

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty

   

Program podstawowy:

  • formularz aplikacyjny,

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia (dyplom licencjata lub inżyniera),

  • 2 fotografie formatu legitymacyjnego (3,7 cm x 5,2 cm),

  • dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za studia w wysokości 1.000 złotych (kopia przelewu, przekazu itp.).

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

  Pobierz formularz aplikacyjny:

   

  Dokument w formacie DOC programu MS WORD.

 

 

 

Program rozszerzony:

 

Rekrutacja na program rozszerzony, obejmujący dodatkowo 48 godzin zajęć realizowanych przez University of Illinois lub University of Minnesota, odbywa się po zakończeniu pierwszego semestru studiów programu podstawowego.

Opłata za udział w zajęciach programu rozszerzonego w przypadku obu uczelni amerykańskich jest taka sama i wynosi 1100 USD.

Opłata jest wnoszona jednorazowo, a dowód jej uiszczenia dołącza się do formularza aplikacyjnego.

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie odpowiedniej liczby słuchaczy. W przypadku niezebrania odpowiedniej liczby chętnych opłata zwracana jest w całości

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

Formularz aplikacyjny dostępny jest również w sekretariacie Katedry Finansów i Rachunkowości, Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej,

ul. Nadbystrzycka 38, pok. 235).

 

 

 

Dokumenty aplikacyjne można przesłać listem poleconym na adres:

Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką

ul. Nadbystrzycka 38

20-618 LUBLIN

 

Komplet dokumentów aplikacyjnych można również złożyć osobiście w godz. 8.00-15.00:

 

Ewa DASZCZUK

pok. 241 (II p.)

 

tel.: (+81) 538.45.26

fax: (+81) 538.16.14

Violetta PAWEŁCZAK

pok. 235 (II p.)

 

tel.: (+81) 538.46.91

tel./fax: (+81) 538.44.87

 

 

Przyjmowane są jedynie dokumenty złożone osobiście lub przesłane pocztą. Nie są akceptowane dokumenty aplikacyjne przesyłane pocztą elektroniczną.

 

UWAGA:

Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

 
 

 

.: kontakt :.