INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM

WARUNKI PRZYJĘCIA

OPŁATY

KONTAKT

KOMUNIKATY

 

 

 

 

Program studiów


  

  

Podyplomowe studia menedżerskie na kierunku zarządzanie i marketing oraz zarządzanie zasobami ludzkimi składają się z programu podstawowego obejmującego 192 godziny zajęć oraz programu rozszerzonego zawierającego dodatkowo 48 godzin zajęć.

 

Program podstawowy realizowany jest przez wykładowców polskich i obejmuje dwa bloki - blok ogólno-menedżerski oraz bloki specjalistyczne, realizowane osobno dla kierunku zarządzanie i marketing oraz kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

 

Zarządzanie i marketing (192 godz.)

 

program podstawowy:

 

Blok ogólno-menedżerski

 

Negocjacje (8 godz.)

Analiza ekonomiczno finansowa (16 godz.)

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw (16 godz.)

Zarządzanie strategiczne (24 godz.)

Elementy zarządzania zmianą (16 godz.)

Prawne uwarunkowania podejmowania decyzji menedżerskich (24 godz.)

Statystyka menedżerska (24 godz.)

Metodyka budowy projektu (8 godz.)

 

 

Blok specjalistyczny

 

Promocja (24 godz.)

Marketing i badania rynku (32 godz.)

 

 

 

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi (192 godz.)

 

program podstawowy:

 

 

Blok ogólno-menedżerski

 

Negocjacje (8 godz.)

Analiza ekonomiczno finansowa (16 godz.)

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw (16 godz.)

Zarządzanie strategiczne (24 godz.)

Elementy zarządzania zmianą (16 godz.)

Prawne uwarunkowania podejmowania decyzji menedżerskich (24 godz.)

Statystyka menedżerska (24 godz.)

Metodyka budowy projektu (8 godz.)

 

 

Blok specjalistyczny

 

HRM/HRD (32 godz.)

Kultura organizacyjna (24 godz.)

 

 

 

 

 

Program rozszerzony (dodatkowo 48 godz.)

 

Program rozszerzony uzupełniających studiów MBA realizowany jest przez wykładowców University of Minnesota (trzeci semestr - dodatkowo 48 godzin zajęć) na przełomie czerwca i lipca oraz w miesiącu wrześniu).
Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i są tłumaczone na język polski.
Zajęcia z wykładowcami uczelni amerykańskich odbywają się w cyklu trzydniowych sesji. Sesje odbywać się będą w weekendy i dni około weekendowe (2 sesje).
Warunkiem uruchomienia jest zebranie odpowiedniej liczby studentów. 

 
 

 

 
 

.: kontakt :.