INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM

WARUNKI PRZYJĘCIA

OPŁATY

KONTAKT

KOMUNIKATY

 

 

 

 

Polsko-Amerykańskie Podyplomowe Studia Menedżerskie (Postgraduate Management Studies) skierowane są do osób posiadających co najmniej dyplom ukończenia studiów I stopnia (dyplom licencjata lub inżyniera), pragnących pogłębić swoją wiedzę i zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Słuchacze mają do wyboru dwa programy studiów - program podstawowy oraz program rozszerzony.

W ramach programu podstawowego dostępne są trzy specjalności:

  • ZiM - zarządzanie i marketing (192 godz.), oraz 

  • ZZL - zarządzanie zasobami ludzkimi (192 godz.)

Program podstawowy realizowany jest w całości przez wykładowców polskich.

 

W ramach rozszerzonego programu Postgraduate Management Studies (dodatkowo 48 godzin zajęć) dostępne są również dwie specjalności:

  • Human Resource Development, oraz

  • Marketing.

Program rozszerzony jest realizowany w całości przez wykładowców amerykańskich.

Na zajęciach z wykładowcami amerykańskimi zapewniamy tłumaczenie.

Zajęcia w programie podstawowym i rozszerzonym odbywają się w trybie zaocznym.

 

 

 

Absolwenci polsko-amerykańskich menedżerskich studiów podylomowych po ceremonii wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych, wydanych przez University of Illinois.

 

Absolwenci otrzymują również świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Lubelskiej - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami polskimi

 

 

Współpraca akademicka i naukowa Politechniki Lubelskiej z University of Illinois at Urbana-Champaign datuje się od roku 1995.

 

Od tego czasu wspólny program menedżerskich studiów podyplomowych ukończyło ponad 1500 absolwentów zajmujących eksponowane stanowiska w największych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach i instytucjach, jak choćby:

 

General Electric Company Polska, Philip Morris Polska,

Johnson & Johnson Poland, Masterfoods Polska, Ahold Polska, Geant Polska, Owens Illinois, Avon Cosmetics, Solvay Pharmaceuticals, Telewizja Polska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polska Agencja Prasowa,

Polska Telefonia Cyfrowa, Agora, Telekomunikacja Polska, Polkomtel,

PKO Bank Polski, Bank Ochrony Środowiska, Cersanit, Polfa Lublin czy też Tarchomin Grodzisk.

 

Nasi absolwenci zajmują również eksponowane stanowiska menedżerskie w wielu wiodących firmach na rynku regionalnym m.in. Lubelski Węgiel, Zakłady Azotowe Puławy, Zamojska Korporacja Energetyczna, Zakłady Tytoniowe, Wschodni Bank Cukrownictwa, Pol-Skone oraz MPWiK.

 
 

 

 
 

.: kontakt :.